wczytywanie strony

Plan lekcji

 KLASA IAG Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
7:10-7:55  religia    historia Praktyki zawodowe Praktyki zawodowe
8:00-8:45  religia  edukacja dla bezp.  w-f Praktyki zawodowe Praktyki zawodowe
8:50-9:35  matematyka  w-f  j.angielski/informatyka Praktyki zawodowe Praktyki zawodowe
9:40-10:25     matematyka  w-f   j.angielski/informatyka Praktyki zawodowe Praktyki zawodowe
10:35-11:20  biologia  godz.wychow.  j.polski Praktyki zawodowe Praktyki zawodowe
11:25-12:10  chemia  geografia  j.polski Praktyki zawodowe Praktyki zawodowe
12:20-13:05  fizyka Praktyki zawodowe Praktyki zawodowe
13:10-13:55

14:00-14:45

  Praktyki zawodowe Praktyki zawodowe
 KLASA IB Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
7:10-7:55    religia   Praktyki zawodowe Praktyki zawodowe
8:00-8:45  j.angielski  religia  historia Praktyki zawodowe Praktyki zawodowe
8:50-9:35  j.angielski  j.polski  w-f Praktyki zawodowe Praktyki zawodowe
9:40-10:25     biologia  j.polski  w-f Praktyki zawodowe Praktyki zawodowe
10:35-11:20  matematyka  p.przedsiębiorczości  informatyka Praktyki zawodowe Praktyki zawodowe
11:25-12:10  matematyka   p.przedsiębiorczości  godz.wychow. Praktyki zawodowe Praktyki zawodowe
12:20-13:05  edukacja dla bezp.  geografia Praktyki zawodowe Praktyki zawodowe
13:10-13:55

14.00-14.45

w-f

 

  Praktyki zawodowe Praktyki zawodowe
 KLASA II Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
7:10-7:55  Praktyki zawodowe  Praktyki zawodowe   Praktyki zawodowe   p.przedsiębiorczości religia
8:00-8:45 Praktyki zawodowe Praktyki Zawodowe   Praktyki zawodowe   p.przedsiębiorczości religia
8:50-9:35 Praktyki zawodowe Praktyki zawodowe Praktyki zawodowe  w-f  w-f
9:40-10:25
Praktyki zawodowe Praktyki zawodowe Praktyki zawodowe  w-f  matematyka
10:35-11:20
Praktyki zawodowe Praktyki zawodowe Praktyki zawodowe  j.polski  historia
11:25-12:10 Praktyki zawodowe  Praktyki zawodowe Praktyki zawodowe  j.polski  j.angielski
12:20-13:05 Praktyki zawodowe Praktyki zawodowe  Praktyki zawodowe  j.angielski
13:10-13:55  Praktyki zawodowe  Praktyki zawodowe Praktyki zawodowe    godz.wychow.

 

KLASA III Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
7:10-7:55 Praktyki zawodowe Praktyki zawodowe Praktyki zawodowe  religia  
8:00-8:45 Praktyki zawodowe Praktyki zawodowe Praktyki zawodowe  religia
8:50-9:35 Praktyki zawodowe Praktyki zawodowe Praktyki zawodowe  j.polski  matematyka
9:40-10:25 Praktyki zawodowe Praktyki zawodowe Praktyki zawodowe  j.polski  w-f
10:35-11:20
Praktyki zawodowe Praktyki zawodowe Praktyki zawodowe  w-f  j.angielski
11:25-12:10 Praktyki zawodowe Praktyki zawodowe  Praktyki zawodowe  w-f  informatyka
12:20-13:05 Praktyki zawodowe Praktyki zawodowe  Praktyki zawodowe  godz.wychow.
13:10-13:55
 
Mapa strony