wczytywanie strony

Konkurs świadectw!

Ze względu na dużą ilość podań o przyjęcie do klasy I , o przyjęciu decydować będzie konkurs świadectw. Pod uwagę będą brane oceny z zachowania oraz oceny z przedmiotów. Wyniki konkursu i lista przyjętych będzie dostępna w szkole w dniu 10 lipca 2023.

W ramach realizacji wykonaliśmy

Organem założycielskim naszej szkoły jest Stowarzyszenie Przyjaciół Rodziny w Nowym Sączu. Szkoła została zarejestrowana jako Niepubliczna Szkoła Zawodowa z uprawnieniami szkół publicznych w dniu 24.08.2012 roku, a działalność swoją rozpoczęła 3.09.2012 roku. Jesteśmy szkołą wielozawodową, bezpłatną. Uczniowie zdobywają umiejętności zawodowe na płatnych praktykach w zakładach pracy.

Mapa strony