Kształcimy w zawodach:
 • fryzjer, sprzedawca
 • kucharz, cukiernik
 • mechanik pojazdów samochod.
 • monter zabudowy i robót wykoń. oraz inne...

Oferta edukacyjna

Nasza szkoła ma charakter wielozawodowy. Aktualnie kształci w zawodach:

 • fryzjer
 • sprzedawca
 • kucharz
 • cukiernik
 • mechanik pojazdów samochodowych
 • monter zabudowy i robót wykończeniowych
 • murarz - tynkarz
 • stolarz
 • elektryk

Istnieje także możliwość wyboru innego zawodu przez kandydata - w razie kłopotów pomożemy zorganizować praktyki!

Ponadto będąc uczniem naszej szkoły masz możliwość ukończyć kursy w dodatkowych specjalnościach:

 • barman
 • kelner
 • spawacz
 • obsługa kas fiskalnych
 • kosmetyczny
 • operator wózków widłowych
 • prawo jazdy, które jest finansowane w 50%

Nauka w naszej szkole trwa 3 lata. Odbywa się w systemie dziennym, w godzinach dopołudniowych. Zajęcia dydaktyczne z przedmiotów ogólnokształcących odbywają się 3 dni w tygodniu, natomiast praktyki w zakładach pracy w pozostałe 2 dni w tygodniu (w klasie pierwszej), natomiast w klasie drugiej i trzeciej zajęcia praktyczne odbywają się 3 dni w tygodniu. Jeden miesiąc w roku szkolnym przeznaczony jest na teoretyczną naukę przedmiotów zawodowych.

Zatrudniona kadra to nauczyciele z wyższym wykształceniem pedagogicznym oraz wieloletnim doświadczeniem zawodowym, traktujący każdego ucznia indywidualnie i życzliwie.

Ponadto:

 • nauka w naszej szkole jest bezpłatna
 • za pracę podczas zajęć praktycznych uczniowie naszej szkoły otrzymują wynagrodzenie
 • zapewniamy także podręczniki

Szkoła ma do dyspozycji salę gimnastyczną oraz boisko sportowe. Dla uczniów naszej szkoły organizowane są wycieczki piesze i autokarowe, wyjścia do kina oraz inne ciekawe imprezy.

Dyrekcja i Rada Pedagogiczna szkoły współpracuje z podobnymi placówkami oświatowymi na terenie Nowego Sącza. Nasza szkoła występuje do Uni Europejskiej z projektami o fundusze na realizacje zadań edukacyjnych oraz rekreacyjno - sportowych.

Nasi uczniowie mogą również korzystać z bezpłatnego internatu i wyżywienia w budynku OHP, w Nowym Sączu.

Jako młoda szkoła mamy ambicje aby wkrótce dorównać standardom europejskim, wciąż się rozwijając, spełniać oczekiwania uczniów oraz stawać się coraz lepszą!

O nas

Organem założycielskim naszej szkoły jest Stowarzyszenie Przyjaciół Rodziny w Nowym Sączu. Szkoła została zarejestrowana jako Niepubliczna Szkoła Zawodowa z uprawnieniami szkół publicznych w dniu 24.08.2012 roku, a działalność swoją rozpoczęła 3.09.2012 roku. Jesteśmy szkołą wielozawodową, bezpłatną. Uczniowie zdobywają umiejętności zawodowe na płatnych praktykach w zakładach pracy.

oferta edukacyjna »

 

 
 
 

PROGRES
Szkoła Branżowa I stopnia PROGRES w Nowym Sączu

Odwiedziny: 129102