Kształcimy w zawodach:
  • fryzjer, sprzedawca
  • kucharz, cukiernik
  • mechanik pojazdów samochod.
  • monter zabudowy i robót wykoń. oraz inne...

Program Wyszechradzki 3 edycja

Stowarzyszenie Przyjaciół Rodziny w Nowym Sączu, wspólnie ze szkołami: Zakladna Skola, Levocska 6, Stara Lubovna i Szkołą Branżową I stopnia Progres, ul. Kołłątaja 13 w Nowym Sączu, zorganizowało w okresie wrzesień – listopad dziesięć spotkań integracyjnych dla 20-sto osobowej grupy uczniów w/w szkół, w wieku 13-18 lat.

Program integracji polsko-słowackiej rozpoczęły dwudniowe zajęcia integracyjne w Krynicy Zdroju. Kolejno cztery spotkania na temat zdrowego stylu życia odbyły się w Nowym Sączu, a cztery zajęcia sportowe w Starej Lubowni.

W ramach zorganizowanych spotkań młodzież w mieszanych grupach, w formie warsztatowej, metodami twórczego myślenia i rozwiązywania problemów, wykonywała wspólne zadania, dotyczące współczesnych zagrożeń cywilizacyjnych i prowadzenia zdrowego stylu życia. Zajęcia sportowe zachęcały młodzież do czynnego korzystania z rekreacji jako najlepszej formy spędzania wolnego czasu.

W trakcie realizacji Projektu Visegrad Fund młodzież korzystała z bazy Ośrodka Wypoczynkowego Gromada w Krynicy Zdroju. Zajęcia warsztatowe zdrowego stylu życia odbywały się w pomieszczeniach Szkoły Branżowej Progres w Nowym Sączu, natomiast zajęcia sportowe na Sali gimnastycznej Zakladnej Skole w Starej Lubowni.

Zakończenie i podsumowanie Projektu miało miejsce w szkole w Starej Lubowni 17 listopada 2017 roku, w trakcie zawodów sportowych w kilku konkurencjach. Na zakończenie młodzież otrzymała z rąk przewodniczącego Stowarzyszenia Przyjaciół Rodziny i dyrektorów obu szkół puchary, pamiątkowe medale, koszulki i inne upominki. Na podsumowaniu zajęć integracyjnych była również obecna przedstawicielka International Visegrad Fund z Bratysławy – pani Darina Lendvorska.

Wszystkie założone cele projektu zostały w pełni zrealizowane. Szczegółowe dane dotyczące realizacji w/w projektu znajdują się w dokumentacji Stowarzyszenia Przyjaciół Rodziny w Nowym Sączu, ul. Lwowska 128/35.

Stowarzyszenie planuje nadal, we współpracy ze Szkołą Branżową Progres kontynuować integrację społeczną młodzieży polsko – słowackiej.

« powrót

O nas

Organem założycielskim naszej szkoły jest Stowarzyszenie Przyjaciół Rodziny w Nowym Sączu. Szkoła została zarejestrowana jako Niepubliczna Szkoła Zawodowa z uprawnieniami szkół publicznych w dniu 24.08.2012 roku, a działalność swoją rozpoczęła 3.09.2012 roku. Jesteśmy szkołą wielozawodową, bezpłatną. Uczniowie zdobywają umiejętności zawodowe na płatnych praktykach w zakładach pracy.

oferta edukacyjna »

 

 
 
 

PROGRES
Szkoła Branżowa I stopnia PROGRES w Nowym Sączu

Odwiedziny: 129092