Kształcimy w zawodach:
  • fryzjer, sprzedawca, stolarz
  • kucharz, cukiernik, wędliniarz
  • mechanik pojazdów samochod.
  • monter robót wykończ., krawiec
  • elektryk, monter sieci sanitarn. 

O nas

Organem założycielskim naszej szkoły jest Stowarzyszenie Przyjaciół Rodziny w Nowym Sączu. Szkoła została zarejestrowana jako Niepubliczna Szkoła Zawodowa z uprawnieniami szkół publicznych w dniu 24.08.2012 roku, a działalność swoją rozpoczęła 3.09.2012 roku. Jesteśmy szkołą wielozawodową, bezpłatną. Uczniowie zdobywają umiejętności zawodowe na płatnych praktykach w zakładach pracy.

oferta edukacyjna »

 

 
 
 

PROGRES
Szkoła Branżowa I stopnia PROGRES w Nowym Sączu

Odwiedziny: 133160